Crear factura de compra manualment

En aquest video mostrem com crear una factura de compra manualment