Configurar Exchange per habilitar el registre d’emails

En aquest video mostrem com configurar l'Exchange per habilitar la funcionalitat de registre d'emails,