Business Central en català – Navision en català

22 de juny de 2021 2023-07-19 13:25

Treballa
en català
en un clic

Selecciona l’idioma català al teu Business Central (Navision)

Activa el so 🎵

A Olivia sempre hem cregut que la nostre llengua hauria d’estar present a tots els àmbits de la nostra societat incloses les eines pròpies de les TIC. Microsoft ofereix molts dels seus productes en català, com ara el Sistema Operatiu, les eines d’ofimàtica i fins algun producte de la família Dynamics, però hi trobem a faltar l’ERP més popular del fabricant, el Business Central.
Per a solucionar això, Olivia ha invertit esforços per a obtenir l’idioma català al Business Central, juntament amb la col·laboració del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Olivia no vol obtenir cap benefici econòmic i per aquest motiu l’idioma està disponible de forma gratuïta a la botiga d’aplicacions que té el fabricant, per a que la descàrrega sigui segura i a la vegada ben senzilla d’instal·lar per a qualsevol usuari.