Política de privacitat

Política de privacitat

2 de desembre de 2021 2021-12-02 11:26

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: OLIVIA SISTEMES, S.L.

Direcció: Av. Diagonal, 441, Planta 3

08036 -Barcelona

Telèfon: 932380132

Correu electrònic: rgpd@olivia.es

Amb quina finalitat es tractaran les dades?

OLIVIA SISTEMES, S.L. tracta la informació que ens faciliteu les persones interessades amb la finalitat de prestar el servei i informar de la nostra activitat. Amb les vostres dades, no elaborarem perfils comercials ni prendrem decisions automatitzades sobre la base de les vostres dades.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals que ens proporcioneu es conservaran mentre es mantingui la relació entre les dues parts, durant el termini de prescripció de les obligacions legals, o fins que ens sol·liciteu la supressió dels mateixos.

Un cop passats aquests terminis, les dades seran eliminats per esborrat electrònic i, les dades en format paper, per destrucció en màquina destructora.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és:

execució d’un contracte, per als clients i proveïdors;
consentiment exprés obtingut del mateix interessat, per als clients;
interès legítim del responsable del tractament, per als quals sol·liciten informació o els antics clients.
A què destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades personals no es comunicaran a cap empresa ni s’utilitzaran per cap altra finalitat, tret que ens ho autoritzeu de forma expressa o quan sigui necessari per complir amb una obligació legal o en interès legítim del responsable.

¿Com es poden exercir aquests drets?
  • Mitjançant un escrit dirigit a:

OLIVIA SISTEMES, S.L.

Av. Diagonal, 441, Planta 3

(0806) Barcelona.

  • Mitjançant el formulari electrònic disponible a:
    https://www.olivia.es/contacto/
  • Mitjançant petició enviada al mail:
    rgpd@olivia.es
Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) “.

Historial
Desades
Comunitat

Microsoft Appsource

Microsoft AppSource és la botiga d’aplicacions de gestió empresarial desenvolupades pels partners de Microsoft per a l’ecosistema de Dynamics 365. Són solucions testades i aprovades per Microsoft Corporation per a ser desplegades en SaaS (Programari com a Servei), en règim de subscripció, a través de la seva pròpia infraestructura i directives de seguretat i actualització permanent.

En el procés d’aprovisionament, desplegament, facturació i suport, les dades del client (empresa subscriptora del servei) seran comunicats de manera segura i consentida als proveïdors necessaris per al desplegament i funcionament de l’aplicació. En tot cas, Olivia Sistemas S.L. serà  el Responsable de Tractament de les dades personals i vetllarà pel seu compliment d’acord amb el principi de legitimitat exposat en aquest avís legal.

Microsoft AppSource is the store of business applications developed by Microsoft partners for the Dynamics 365 ecosystem. It contains solutions tested and approved by Microsoft Corporation intended to be deployed in SaaS model (Software as a Service), on a subscription basis, through Microsoft’s infrastructure, security policies and permanent updates.
In the process of provisioning, deployment, billing and support of our add-on solutions, customer’s personal data will be communicated in a secure and consensual way to those suppliers in charge of the service provisioning and service updates. In any case, Olivia Sistemas S.L. will be the Responsible for the Treatment of personal data and will ensure its compliance in accordance with the principle of legitimacy set out in this legal notice.