Terminis de pagament

En aquest video mostrem els terminis de pagament all Microsoft Dynamics 365 Business Central